logo

Ta reda på hur du kan förbättra din verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv.

Börja med att svara på frågorna i pdf:en så att du kan ha den som underlag. Välj därefter en produkt eller en produktserie att utgå ifrån och analysera den med hjälp av verktyget. Identifiera förbättringsmöjligheter genom att välja lämpliga ”actions”.

Ladda ner PDF